wereldvredesvlamnijmegen

De kracht van vredesgedachten

 

Elke dag is er oorlog en geweld op de aarde. Geweld geeft geen vrede maar roept juist meer geweld op.

 

Wat moeten we dan? Hoe stichten we vrede?

 

Wat zijn gedachten?

 

radiogolven

Gedachten zijn net als radiogolven. Zij vloeien voort uit het energiecentrum, het bewustzijn, de zender dat de mens is. Deze gedachte-energie kan opgevangen worden door mensen die zich met hun bewustzijn al of niet tijdelijk hebben afgestemd op de frequentie of het trillingsgetal van die gedachten zoals een radiotoestel.

De energie, vibratie van die gedachte maakt dan een indruk op de hersenen van een mens en die mens denkt dan die gedachte. Mensen zijn dus zo denkers. 

 

Eerst dachten mensen dat de aarde plat was totdat 1 mens zei dat de aarde bolvormig moest zijn. De meeste mensen konden zich met hun bewustzijn nog niet direct afstemmen  op deze nieuwe gedachte door het dogmatisch denkklimaat dat heerste. Een afwijkend idee was eerst erg verdacht. Hun bewustzijn was nog gesloten voor minder gangbare gedachten.

 

nieuwe gedachten

Doordat meerdere denkers die nieuwe gedachte gewaar werden, werd deze nieuwe gedachte-energie steeds sterker doordat ze gevoed werden door de gedachte-energie van andere denkers. Deze gedachte groeide totdat bijna niemand meer moeite had en heeft met deze gedachte dat de aarde bolvormig is.

 

een vredelievender karakter

Zo is het bewustzijn van mensen levensenergie voor gedachten. Nieuwe gedachten kunnen eerst hoon, onbegrip en laster oproepen. Gedachten vinden moeizaam ingang in de denkvermogens van mensen. Maar als ze eenmaal door een grote hoeveelheid mensen geschouwd worden, zullen ze steeds gemakkelijker gedacht worden, ook door nieuwe generaties. Door  gedachten meer te overwegen en op logica te toetsen neemt de kracht van deze nieuwe gedachten juist toe.

Gedachten kunnen zich steeds meer verspreiden en invloed uitoefenen. Elke gedachte kan leiden tot een handeling, initiatief, actie of daad. Elke daad kan een gewoonte worden. Elke gewoonte kan leiden tot een verandering van je karakter; kan leiden tot een vredelievender karakter.

 

Zo kan ook de Kracht van Vredesgedachten toenemen en ons gedrag en karakter naar meer vrede doen toenemen.

 

Vrede op microniveau, in onszelf, in kleine kring, maar ook in organisaties en op geopolitiek niveau  als deze vredesgedachten op grote schaal door veel mensen worden uitgezonden.

Mensen kunnen elkaar dan veel meer ontmoeten, zich met elkaar verbinden, delen, samenwerken enzovoorts.

 

De wereldvredesvlam hier is het symbool van de vonk waaruit de vlam zal oplaaien, de compassie, het mededogen, de barmhartigheid, de naastenliefde, inclusiviteit en vergevingsgezindheid dat vanuit ons hart en de vredesgedachten die vanuit ons denken kunnen uitstralen naar andere mensen, andere wezens in de natuur en de kosmos.   

 

Tui Amoris Ignem

Het volgende korte lied, getiteld Tui Amoris Ignem, dat we zo samen kunnen zingen, kan daarvan een christelijke uitdrukking zijn, waarbij spiritueel en / of humanistisch de vonk de vlam van liefde doet oplaaien: (tekst uitdelen, muziek op telefoon starten).

 

De nederlandse vertaling is als volgt:

 

O heilge Geest, ontsteek in ons de vlam van uw liefde. Kom tot ons, o Heilge Geest, woon in ons, o Heilge Geest.

 

mensenrechten

Deze week is het de Week van de Mensenrechten.

Er zijn landen waar militaire dienstweigeraars als lafaard worden gezien, worden vervolgd en geen recht hebben om dienst te weigeren, ook in Europa, ook in het Midden Oosten.

 

In Nijmegen organiseert Amnesty International op zaterdag 9 december in de Openbare Bibliotheek De Mariënburg de  Write for Rights vanaf 11 uur. U bent daar vanaf 10 uur welkom.

 De mensen voor wie we schrijven zijn opgepakt omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun recht. Ze hebben niets misdaan, maar worden toch gestraft.

Om 15.30 uur draagt de vredesambassadeur daar een column voor.

Op 21 december a.s. is het de kortste dag en de langste donkere nacht. Voor diverse levensbeschouwingen die aangeven dat we als mens verbonden zijn en deel uitmaken van deze wereld, de aarde en de kosmos met al of niet duidelijk levensdoel is vanaf die dag tot in januari erg belangrijk. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het Wintersolstitium, de Zonnewende, Kerstmis, 3 Koningen, de invloed van de sterren die voornemens stimuleren enzovoorts.

Het symbool van de wereldvredesvlam kan ons in deze donkere periode daar ook zeker stimuleren.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur

Tenslotte wil ik daarom graag met jullie in deze bijeenkomst het volgende nederlandse lied zingen:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft

#development
33.2
649
30
100.28.227.63