wereldvredesvlamnijmegen

8 september 2022

 

Hartelijk welkom vredezoekers en vredebrengers, 
welkom iedereen van generatie Vrede, welkom hier op de Titushof, het plein van de Vrede in Nijmegen, het plein waar het gedachtegoed van vredesapostel Titus Brandsma de WereldVredesVlam versterkt


“Laat mij mogen beginnen met de verklaring dat ik met vreugde de uitnodiging heb aangenomen hier […] uiting te geven aan mijn liefde tot de vrede. hier voor personen van alle gezindten en partijen, mijn geloof aan de vrede uit te spreken in de hoop de vrede te verlevendigen. Dit laatste niet enkel in mijn eigen hart, maar ook in het uwe, dat met het mijne de vrede liefheeft, de vrede op aarde wil zien heersen in plaats van oorlog en wederoorlog.”


Deze - wat plechtig en ouderwets klinkende woorden - sprak Titus Brandsma uit in 1931 in een speech onder de titel Vrede en Vredelievendheid . En wat mij betreft is zijn speech actueler dan ooit en daarom ben ik zo vrij uit zijn bron te putten. 

Wat houdt vrede eigenlijk in?

Als belangrijke oorzaak voor de toenemende onvrede zegt Titus Brandsma het volgende: “En wij, die midden in de wereld staan, wij, die meer dan we onszelf bewust zijn, worden beheerst door de publieke opinie om ons heen.” […] “laten we ons eens afvragen: wat houdt ons beeld van vrede eigenlijk in?”


Een mooie vraag, vind ik dat. Ook een moeilijke… Ikzelf heb er geen kant en klaar antwoord op, maar heb een vermoeden dat Vrede te maken heeft met inclusie, met samen, met iedereen en niemand uitgezonderd, met liefde en met vergeving. (Deze laatste twee ontleen ik opnieuw aan de speech van Titus Brandsma. )

Je naaste uitnodigen

Laten we ons openstellen voor degene naast ons - hier op de Titushof, thuis, je buren, je collega’s, andere verkeersdeelnemers,  mensen die wanhopig zoeken naar een veilige plek om in te leven,  ‘dat vervelende mens’ of die irritante vrouw of man die we het liefst uit de weg gaat,.. hoe moeilijk ook, laten we stilstaan bij de vraag hoe we zelf in een vergelijkbare situatie behandeld zouden willen worden,  gezien zouden willen worden, uitgenodigd zouden willen worden…
wees nieuwsgierig naar je naaste. Probeer die ander werkelijk te begrijpen. Je hoeft het niet met je naaste eens te zijn, maar luister met een open oor en een open hart naar haar of hem; laat je verrassen, wees wakker en nodig de ander uit.  Precies zoals je zelf behandeld wilt worden. 

Generatie Vrede

En om dat te oefenen stel ik het volgende voor:
Hier op de muur achter de WereldVredesVlam, vind je allerlei inspirerende teksten. Ik heb ze voor de gelegenheid op een kaartje gezet. Loop zo, voor je richting bibliotheek vertrekt, even langs om een kaartje te trekken. En wissel dan - al wandelend - met je buurvrouw of -man uit wat deze tekst met je doet en hoe deze je al dan niet inspireert in je eigen zoeken naar  Vrede, hoe jij deel kunt hebben aan de Generatie Vrede. 


Tot slot lees ik graag een uitnodiging uit een gedicht van Hein Stufkens

Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat.
Steek je armen uit en luister,
naar de mens die naast je staat.

Laten we ons allemaal toevertrouwen aan de  ‘Generatie Vrede’ en dat uitdragen in de wereld 
 

#development
43.8
641
30
44.222.104.206