wereldvredesvlamnijmegen

Nieuwsbericht

 

02.05.2021Inspiratie voor rond de WereldVredesVlam

Als je alleen de WereldVredesVlam bezoekt is de volgende inspiratie wellicht fijn om te gebruiken. We hebben het Vredesgebed van Franciscus van Assisi opgenomen, zowel in gezongen versie als in een tekst in het Nederlands. 

Gebed van Franciscus van Assisi

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

#development
59.1
663
31
44.192.44.30